Vesa-Matti Saarakkala

Valinnanvapauden mukana roikottaminen estää sote-uudistuksen

Perustuslakivaliokunta antoi perjantaina lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sen aiemmin sote-uudistuksesta tekemästä mietintöluonnoksesta. Perustuslakivaliokunnan korjauslista on määrällisesti mittava ja asiasisällöllisesti painava. Poliittisesti ja teknisesti korjausvaatimusten yhteydessä ei voidakaan puhua mistään hienosäädöstä, sillä vain teoriassa - ei käytännössä - kyse on hienosäädön tarpeesta.

 

Valinnanvapauselementin pitäminen mukana on systeeminen kustannusriski

Muutamia nostoja perustuslakivaliokunnan lausunnosta: Sosiaali- ja terveydenhuollon monitulkintaisista ja jatkuvasti muuttuvista asiakassuunnitelmista tulisi perustuslakivaliokunnan lausunnon myötä palveluntuottajia enemmän velvoittavia ja siten massiivisesti valvottavia, jotta uudistuksella tavoiteltu palveluintegraatio voisi toteutua.

Lisärahoituksen saamista valtion kirstusta maakunnille pitäisi helpottaa aiemmin esitetystä, eli valtion piikki maakuntiin päin on vaarassa aueta, kun maakunnille ei ole räätälöity omaa verotusoikeutta.

Julkisen sektorin velvoitetta ikään kuin varmuuden vuoksi pitää yllä valmiutta laajempien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaan, kuin mitä valinnanvapauden myötä julkisen sektorin tuottamiin palveluihin kohdistuisi kysyntää, pitäisi lisätä.

Tämä kokonaisuus olisi julkiselle sektorille ja siten veronmaksajille systeemin rahoituksesta vastaavina tahoina taloudellisesti täysin kestämätön rakennelma.

Edellämainitut kustannusten nousupaineet sote-uudistuksessa aiheutuisivat käytännössä valinnanvapausjärjestelmän käyttöön ottamisesta, ja perustuslakivaliokunnan muutosvaatimukset pohjaesitykseen lisäisivät siis kustannusten nousupainetta entisestään. Ilman valinnavapauselementin vaatimia systeemisiä muutoksia kustannusriskit sote-uudistuksessa olisivat paljon pienemmät.

 

Valinnanvapaus käytännössä poistettava ja sitä kokeiltava vain pilottien myötä

Ilman, että asiassa edettäisiin lähtökohtaisesti aitojen kokeilujen eli pilottien kautta, en näekään mahdollisena enää puoltaa tällaista kustannusten nousupaineita lisäävää ja erilaisia epävarmuustekijöitä runsaasti jo valmiiksi sisältävää valinnanvapausjärjestelmää. Käytännössä siis valinnanvapauden elementtien käyttöönottamiset tiettyinä ajankohtina tulee mielestäni poistaa lakiesityksistä kokonaan, ja jäljelle jättää vain valinnanvapausmallin pilotointimahdollisuus. Näin valinnanvapauden hyvistä ja huonoista puolista voitaisiin saada aitoa kokemusta ja säilyisi mahdollisuus hylätä valinnanvapaus mahdollisesti täysin toimimattomana ja epärealistisena rakennelmana kokonaan. Perustuslakivaliokuntahan edellyttää myös joko pilottien poistamista epäaitoina kokonaan tai vaihtoehtoisesti valinnanvapauden lykkäämistä eteenpäin vielä lisää, koska valinnanvapaus ei voi alkaa heti, kun valinnanvapauspilotit ovat vasta päättyneet. Loogisinta olisi pitäytyä piloteissa, mutta jättää valinnanvapaus muutoin lainsäädännöstä vuosilukuineen pois, koska pilottien kokemusten perusteellahan valinnanvapautta voitaisiin vasta arvioida.

 

Notifiointi osoittautunut nyt ainoaksi keinoksi, jos valinnanvapaus mukana

Lisäksi notifikaatiokysymys sen suhteen, onko sote-lainsäädäntöä valinnanvapauden myötä tarve notifioida EU:lle, koska järjestelmä voi mahdollisesti sisältää kiellettyä valtiontukea julkiselle palvelutuotannolle, on osoittautunut tässä esitetyssä valinnanvapausmallissa lopulta mahdottomaksi aukottomasti vastata – käytännössä vain valinnanvapausmallin notifioiminen voi perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen tuoda asiaan varmuuden. Mielestäni se täytyy tehdä, mutta jos valinnanvapaus järjestelmänä poistetaan, sote-uudistuksessa päästäisiin eteenpäin nopeammin ja varmemmin.

 

Kuntia leveämmät hartiat sotessa edelleen tarpeelliset ja kannatettavat

Näillä perusteilla omalta osaltani en tule enää edistämään soten maakuntamalliin syksyllä 2015 liitettyjen ja käytännössä toteuttamiskelvottomiksi osoittautuneiden valinnanvapauselementtien tukemista sotelainsäädäntöpaketissa. Tuen kuitenkin edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä kuntia suuremmille alueille, kuten nykyisille maakunnille, jotta sote-palveluiden laatua ja saatavuutta kyetään parantamaan ja rahoituspohja varmistamaan ja jotta esimerkiksi lääkärifirmat eivät pystyisi nykyisellä tavalla rahastamaan palvelujen järjestäjiä, kuten nykysysteemissä on käynyt. Epäluonnolliset ja väkisin tehdyt kuntaliitokset ovat mielestäni lähtökohtaisesti huonoin vaihtoehto yrittää ratkaista sote-palveluiden haasteita, eli mantraa vahvoista peruskunnista en edelleenkään allekirjoita.

 

Keisarilla ei ole vaatteita – valinnanvapaus on korjauskelvoton elementti

Niin kauan, kun sote-uudistuksessa roikotetaan mukana valinnanvapausjärjestelmää, en usko, että sote-uudistus tultaisiin saamaan perustuslainmukaiseksi ja onnistuttaisiin toteuttamaan sen paremmin tällä kuin ensi vaalikaudellakaan. Se, että ylipäätään viikossa tai parissa saataisiin sote-uudistus perustuslakivaliokunnan myllytyksen jäljiltä tehtyä valmiiksi, on täyttä satua, jollaista ei enää soisi eduskunnasta kaiken nähdyn kompuroinnin jälkeen kuultavan. Nyt täytyy hyväksyä tosiasia, että esitetyssä muodossa sote-uudistus on toteuttamiskelvoton ja ennakkoluulottomasti poistaa siitä valinnanvapausosio, joka on selkeästi perustuslaillisesti ongelmallisin elementti uudistuksessa ja ylipäätään riskialttein toimeenpanna.

 

Parlamentaarinen uudistustyö käyntiin mahdollisimman nopeasti

Sote-uudistuksen aikaansaaminen siirtyy nyt väistämättä seuraavalle vaalikaudelle, mutta parlamentaarinen uudistustyö asiassa voidaan käynnistää välittömästi muistaen kuitenkin nyt tästä prosessista oppineena, että valinnanvapaus ei voi tulla elimelliseksi osaksi uutta sote-järjestelmää, vaan valinnanvapautta voidaan korkeintaan pilotointien kautta kokeilemalla lähteä varovasti edistämään. Välttämättömänä valinnanvapauden edistämistä edes pilotointien kautta en pidä.

 

Tämä kannanottoni on henkilökohtainen enkä ole neuvotellut siitä kenenkään kanssa.

 

Perustuslakivaliokunnan lausunto: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_65+2018.aspx

 

Vesa-Matti Saarakkala

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Sote-uudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen

Eduskunnan perutuslakivaliokunnan varajäsen

(perustuslakivaliokunnan jäsen 2011-15)

kansanedustaja (sin)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

On totta, että hallituksen soten suurimmat riskit sisältyvät valinnanvapauteen. Niistä kustannusten voimakas kasvu on käytännössä varmaa. Säästöistä puhuminen on täyttä sumutusta. Tietenkään ei toteutukseen muutenkaan pitäisi ryhtyä ennen kuin kokeiluista on selkeää tietoa. Kaikesta huolimatta valinnanvapaus olisi koko ongelmavyyhdin avain, mutta ei kahdesti vuodessa tapahtuvana valintapakkona vaan todellisena kokoaikaisena valinnanvapautena. Se voitaisiin toteuttaa helposti maksuttoman terveydenhuollon avulla. Silloin vapauduttaisiin rahaliikenteen laskutus-, korvaus- ja valvontabyrokratioilta ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuisi automaattisesti. Yksityiset yritykset saisivat määritellä hintansakin vapaassa kilpailussa. Ensin itse maksettava yksityinen hoito korvattaisiin reaaliaikaisessa verotuksessa julkisen puolen keskikustannuksiin saakka. Kun raha kulkisi aina asiakkaan kautta yhteiskuntaa ei voitaisi rahastaa kapitaatiokorvauksiin liittyvin kepulikonstein. Säästyvät rahat riittäisivät mainiosti julkisen puolen nykyisen resurssivajeen kattamiseen, jolloin jonot poistuisivat.

Rahoitusvastuun siirtäminen valtiolle on kokonaistaloudellisinta eikä siihen tarvita välihallintoa. Suomen kokoisessa maassa ylin hallitoporras voisi olla Terveyshallitus, jossa parhaat asiantuntijat johtaisivat tutkimukseen tukeutuen koko maan sairanhoitopiireihin pohjautuvaa järjestelmää. Vain valtakunnallinen johto kykenisi hyödyntämään kaikki mittakaavaedut. Miksi tyytyä puolinaiseen, jos paras tilanne olisi taloudellisimmin toteutettavissa?

Tästä pitää edetä parlamentaariseen valmisteluun, jossa jätettäisiin sovinnolla pois poliittiset päämäärät, joilla ei ole mitään tekemistä valinnanvapauden kanssa. Valinnanvapaus, eli todellisuudessa yksityistäminen, pitää myös jättää pois. Kuitenkin todellinen valinnanvapaus voitaisiin säilyttää jo yksin siksi, että se antaisi parhaat poliittiset edellytykset uudistuksen läpiviemiseen. Se myös toisi järjestelmään lisäjoustoa ja reserviä erityistilanteisiin. Todellinen valinnanvapaus ei voisi johtaa terveydenhuollon yksityistymiseen, koska jos julkinen puoli voisi käyttää kaikki etunsa, yksityinen puoli jäisi lähinnä varakkaimpien suhteellisen marginaaliseksi mahdollisuudeksi. Ehdottaisin uudelle hallitukselle lähtökohdaksi Pelkistettyä sotea (https://sites.google.com/view/pelkistetty-sote/etu...), koska se tuottaisi todelliset säästöt ja toteuttaisi kaikki tavoitteet.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Tarkoitatko, että köyhemmät tyytykööt arvauskeskusten palveluihin, kuten tähänkin asti ja ne joilla on varaa, käyttävät yksityisiä..? Vai mitä tarkoitat valinnanvapauden roikottamisella? Minä ainakin haluan ja toivon, että meillä kaikilla olisi mahdollisuus valinnanvapauteen lääkäripalvelujen suhteen.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Ns. valinnanvapaus merkitsee terveyspalveluiden mahdollisimman pitkälle vietyä yksityistämistä, tavalla tai toisella (ja saattaa tuo Kokoomuksen pyrintö edetä tyystin riippumatta siitä, mitä tälle sosiaali- ja terveys- sekä kytköksen/yhtälön toiselle puolikkaalle maakuntahankkeelle tapahtuu). Kyse ei ole edes markkinamallista (markkinatalous merkitsee kilpailua) vaan silkasta bisneksestä verovaroilla, mikä ei merkitse markkinataloutta vaan voittojen ottamisen varmuutta sinun, minun ja meidän kaikkien kustannuksellamme, Kokoomuksen tähän pyrkiessä, koska Kokoomuksen takana ovat nuo yksityiset hoivayhtiöt.

Valinnanvapaus meillä on aina ollut ja se on lompakko (KELA:n ei pidä korvata yksityislääkäreiden käyttöä). Haluamme tai emme, sairauden hoidon ja/tai terveyden ylläpidon mahdollisuuksiemme reunaehtoihin sisältyy itse kunkin varallisuutemme - tätä kutsutaan realiteetiksi. Joka kuvittelee, että kaikille kaikki palvelut kaikkialla samaan hintaan ja tasapuolisesti olisi totta, erehtyy. Tämä maailma ei toimi niin. Tämän toteaminen ei ole kannanotto, miten asioiden mielestäni pitäisi olla, kyse on vain ja ainoastaan todellisuuden ymmärtämisestä. Seppo, pyri ymmärtämään tämä perustosiasia.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Mihin valinnanvapautta yksityiseen hoitoon tarvittaisiin, jos kerran julkisessa olisi täysi valinnanvapaus. Toisekseen, kyllä yksityisillä on resurssia luotottaa antamaansa hoitoa noin kuukauden ajaksi, jonka reaaliaikainen veronpalautus vaatisi. Eri asia sitten on, ettei köyhä voisi olla kuskin paikalla ja ostaa haluamiaan kalliita palveluja. Siihen pistävät rajan keskimäääräiset julkisen puolen kustannukset, joiden yli korvauksia ei makseta. Sen sijaan rikkaat voisivat omaan laskuunsa ostaa mitä tahansa.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Hinta! Mutta kertoisitko, mitä valinnanvapautta olisi, "jos kerran julkisessa olisi täysi valinnanvapaus?

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen Vastaus kommenttiin #18

Kyse on valinnanvapaudesta eikä vapaudesta valita yksityinen. Kyllä julkisella riittäisi valinnanvaraa.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen Vastaus kommenttiin #19

Kalevi hoi mitä valintaa se on vaihtaa valkoinen munan valkoiseen munaan. On se kummaa kun ihminen saa valita uskontonsa, kauppansa, asuin tapansa, asuin kuntansa, saa matkustaa minne vain mutta ei saa valita meneekö yksisityisen palvelun tarjoajan sotekeskukseen tai vanhuksena valita hoitokotiansa. Siis julkinen monopoli vie sinulta itsenäisyyden ja olet joutunut huutokaupattavaksi vanhushoitokodin suhteen.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen Vastaus kommenttiin #21

Sepä siinä juuri onkin, ettei valkoisen ja ruskean munan sisällössä ole eroa. Molemmissa laatu on sama. Ei siinä huutokaupasta ole kyse.

Kaiken lisäksi kun nyt sinä ja hengenheimolaisesi olette niin kovasti mainostaneet yksityisen toiminnan edullisuutta, niin ehdottamani valinnanvapaus olisi avoin myös yksityiselle, jos se ei olisi julkista kalliimpaa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Mielstäni kytkös maakuntauudistukseen on soteuudistuksen kannalta kaikkein keinotekoisin osakokonaisuus. Se tulisi poistaa, mikä ehkä mahdollistuu vaalien jälkeen, jos keskusta vajoaa montun pohjalle.

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Maakunnat tulivat mukaan viime vaalikaudella perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta.

Ehkäpä tämä poistaminen kuitenkin onnistuu SDPläisellä vippaskonstilla: Kutsuttakoon näitä tulevia maakuntia aluekunniksi!

Käyttäjän SeppoPajunen kuva
Seppo Pajunen

...Ei ole kysymys jos keskusta vajoaa vaaleissa- vaan KUN se tulee vajoamaan vaaleissa oppositioon, kisaamaan persujen kanssa johtavan oppositiopuolueen asemasta!

Aisapari Sipilä-Bernerin bisnesmaailmasta tuodut otteet ja toimintatavat tullaan muistamaan keskustassa ja eduskunnassa vielä monta kautta, VAROITTAVANA esimerkkinä!

Näin suuri hanke tulisi ehdottomasti olla parlamentaarinen ja vahvistettuna alusta alkaen maan parhailla asiantuntijoilla ja varmistella alusta alkaen ja matkan varrella, että kaikki mitä suunnitellaan ja aiotaan päättää on linjassa PERUSTUSLAIN kanssa! - Myös aikaa tulisi varata riittävästi, että ainakaan ajan puutteeseen ei hanke kompastuisi?!

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Jos kuitenkin käytäisiin ne vaalit ensin, jooko? Kansahan sen päättää, ja kansa ei todellakaan tarkoita ainoastaan somen äänekkäitä.

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Nyt täytyy sanoa täältä periferiasta, että blogistin tekstissä on asiaa. Sosiaali- ja terveysuudistuksen toteuttaminen ilman maakunnallista verotusoikeutta on susi. Nykyisen kaltaiselle menolle, jossa maakunnat joutuvat käsi ojossa jatkuvasti rukoilemaan jokaista euroa valtiovallan sadisteilta hoitojen turvaamiseksi on syytä saada loppu. Soten säästötavoitteiden vuoksi meno vain pahenisi tästäkin.

Mitä valinnanvapauteen tulee, niin yksityinen terveyden- ja sairaanhoito ei ole koskaan ollut tässä maassa kiellettyä. Se ei vain ole pystynyt omillaan kilpailemaan julkisten palveluiden kanssa. Sotessa sille ollaan ostamassa edullinen kilpailuasema veronmaksajien rahoilla.

Nimimerkillä erinäisiä satoja sivuja sotepapereita lukenut.

Käyttäjän RitvaLehtonen1 kuva
Ritva Lehtonen

Suurin virhe oli linkittää juuri valinnanvapaus ja maakuntauudistus tähän sote uudistukseen. Sitä saa mitä tilaa.

Pekka Veistos

Onko tässä nyt kyseessä palvelus kannatusalhossa pyristeleville Sinisille, joista kukaan muu ei uskaltanut tehdä ratkaisevaa siirtoa? Sinullahan on perinteisesti ollut tuota rohkeutta keskimääräistä enemmän.

Sinistenhän olisi pitänyt kaataa koko sote jo paljon aiemmin, mutta Sipilää ja Orpoa ei niin vaan uhmata ainakaan silloin jos on aikanaan sovittu uskollisuudesta palkkioksi hillotolpat.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Kun keskustan entinen alkuperäinen suunnitelma uudistuksessa oli julkisen palvelujen kehittäminen ja parantaminen niin veronkiertäjien käsissä ,opportunistien siis hallituksessa ,siitä tulikin veronmaksajien rahojen siirto ulkolaisten konsernien VOITTOJEN maksuun ja sisäpiiriläisten suomenpään johtajien ja sitran ynm.leikkikenttä jossa eräiden taskut lihoavat sadoilla miljoonilla.

Alkujaankaan ei olisi pitänyt aloittaa sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon yhdistämistä tekemään.

Olisi pitänyt pitää sosiaalipalvelut ERILLÄÄN terveydenhoidon palveluista tykkänään.

Huostabisnes on hyvä esimerkki :kunnat saivat rahaa ainoastaan huostaanotoista joten ne lopettivat LAINMUKAISTENTUKITOIMIEN antamisen perheille.Eli suomeksi:perhe hakee lapselleen terveydenhoidon palveluja :tarjotaan huostaanottoa tai tehdään hoidollisen huostan nimissä tahdonvastainen huostaanotto.

Tai:perhe hakee lastensuojelulain /Yk lastenoikeuksien mukaista oikeuttaan eli es. toimeentulotukea :lapset huostaanotetaan köyhyyden takia,joka on lainvastaista ,ja perhe hajoitetaan.

Parempi olisi ollut ettei näitä puoskareita olisi sinne terveydenhoitoon päästetty ahdistelemaan ihmisiä,jokainen normaalijärkinen tietää itse pyytää sosiaaliviranomaisten "apua"JOS tarvitsee,nyt siitä on tullut joukko joka on tungettu joka paikkaan päivystämään ,neuvoloista armeijaan asti!

KELA,TE:stot,Terveydenhoidon palvelut,hammaslääkärit jne.Eli kun lapsi tai aikuinen tarvitsee lääkäriä onkin siellä mukana elementti eli YKSITYISASIOIDEN KYTTÄÄMINEN.Lastensuojeluilmoituksia hammaslääkäristä alkaen.

Täysin epäonnistunut PAKKOTOIMIIN yksityisyyden suojaa,perhesuojaa rikkova systeemi.Ennen lääkäri hoiti omat hommansa ja sosiaalityöntekijät omansa.Samoin opettajat ja päiväkodin henkilökunta jne.Nyt ovat nämäkin viranomaiset sossuja ja poliisia myöten valjastettu julkisten palvelujen kautta jokaisen suomalaisen yksityisasioita valvomaan ja jopa ilman lupaa urkkimaan.

Kannattaa tarkistaa OMAKANTA voi tulla yllätyksiä sieltäkin.MILJARDEJA on palanut ja liiketoimintaa tehty,lakia rikottu ja rikotaan kaiken aikaa.Kataisen hallituksen 2006 aloittama "uudistus "joka on tuonutkin suomeen vippifirmat ,ulkolaiset pankit osamaksuineen sos-ja terveydenhoitoon,laittomat lasten huostaamiset jne.jne.

Palvelutaso taas on laskenut kuin lehmänhäntä,ja hinta noussut.MISSÄÄN muualla pohjoismaissa ei tällaista olekkaan!

Suomessa oli yksityiset palvelut,mutta ne olivat suomalaisten tuottamia,eivät pörssipelureiden ,ulkolaisten pankkien ,sijoittajien ja rosvojen kähminttää varten.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Pohjois-Savossa on ollut käynnissä valinnanvapauskokeilu, eikä tuo nyt eilisen laajan uutisoinnin mukaan ole maailmaa kaatanut. Itse asiassa siirtymät julkiselta yksityiselle ovat olleet varsin pieniä ja päinvastoin.

Siirtymiä on ollut lähinnä siellä, missä julkinen palvelutuotanto on muutoinkin vaikeuksissa mm. lääkäripulan takia. Tuolloin pitkien jonojen sijasta potilaat hakeutuvat kauemmas mm. yksityisille terveysasemille.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Nyt ilmoitti Oinonenkin varmaan äänestävänsä sotea vastaan.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/63e31d7f-13c...

Hyvältä näyttää, se oli sitten soten menoa, onneksi.

Käyttäjän SeppoPajunen kuva
Seppo Pajunen

"Rullalle vaan rullalle, kle!" Riehui "Siltainsinööri Jaatisen" huijaama kunnanpamppukin elokuvassa "Onnellinen mies."

...Kun aamut ovat vähissä armeijassa, työpaikassa, avioliitossa, eduskunnassa, hallituksessa-jopa koko politiikassa, niin ihminen saattaa käyttäytyä kaikenlaisista"sitoutumisistaan" vapautuessaan "vapautuneen riehakkaasti...?"

Useimmila sinisillä taitaa olla poliittisesti edessään vain loistava menneisyys, joten sekin saattaa riisua esim. poliitikon roolin-ja naamarin ja ihminen ajatteleekin rehellisesti oman siviilijärkensä mukaisesti, eikä esim.puolueen ja hallituksenkaan "kautta."

( On armeijasta tuttu TJ, eli " tännehän jäätte"-tunnelma.)

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Vesa-Matti Saarakkala, kiitän sinua suoraselkäisestä tekstistäsi, asioiden ymmärtämisestä ja tässä asiassa toiminnastasi, jolla osoitat sitä, mitä odotan jokaisen parlamentaarikon jokaisessa puolueessa tekevän: perustuslain mukaan, mitään puolue- ja7tai ryhmäkuria laki eikä perustuslaki tunne, joten kaikki sellainen on laillisesti ei-sitovaa ja kirjaimellisesti laitonta.

Parlamentaarikon tehtävä on toimessaan noudattaa valtakunnan voimassa olevaa lainsäädäntöä. On syytä kunnioittaa äänestäjiensä tahtoa ja noudattaa puolueensa ohjelmaa, mutta sen pidemmälle ei yhdenkään puolueen vallan parlamentaarikon nähden tule ulottua - jos aiomme olla demokratia.

Siispä kiitos!

Käyttäjän tp83 kuva
Vesa-Matti Saarakkala

Kiitos. Pääosinhan vastaansanomiset ulostuloani koskien edustavat lähinnä retoriikkaa. Ei ymmärretä asioita, tai haluta ymmärtää, niin sitten pitää alkaa nälvimään. Itselläni on helppo olla tätä mieltä, koska ymmärrän jo viime kauden perustuslakivaliokuntaaa ja sotekompurointia seuranneena ja perustuslakivaliokunnassa toimineena, mitä kello on lyönyt. Näytelmäähän näytellään nyt vain näön vuoksi, kun ei tiedetä mitä tehdä. Ajanpeluu on silloin se helpoin vaihtoehto poliittisesti.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Hiukan tämä ulostulosi antaa toivoa. Jo pitkään olen ihmetellyt miten on mahdollista, ettei hallituspuolueiden edustajilta juurikaan järjen valoa löydy. Lauletaan vain kuorossa puolueen tai jopa puolueen sponsoreiden lauluja olivatpa ne miten järjettömiä tahansa. Pahimmalta on tuntunut, että tieten tahtoen johdetaan kansalaisia sumeilematta harhaan. Otan esimerkiksi soten säästöt, jotka oikeasti ovat valtavia lisäkuluja.

Vielä viime vuonna sinisillä olisi ollut loistava mahdollisuus lähteä viemään eteenpäin mahdollisimman järkevää sote-uudistusta, mutta ilmeisesti ministerinpaikat olivat liian arvokkaita hukattaviksi. Nyt on todennäköisesti liian myöhäistä, mutta jotain silti on vieläkin pelastettavissa. En kuitenkaan usko sinisten johdon kykenevän laajemmalti sotesta irtautumaan, vaikka muutakaan mahdollisuutta ei jää edes muutaman eduskuntapaikan pelastamiseksi.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Ministeriöiden ensimmäiset ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin toimitettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle"

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publishe...

"Ministeriöt toimittivat loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle"

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publishe...

Toimituksen poiminnat